Ενισχύσεις Κατασκευών

Η ΕΝΚΑ προσφέρει υψηλής αξιοπιστίας τεχνολογικές λύσεις επισκευής και ενίσχυσης προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες κάθε έργου.

Η ΕΝΚΑ ιδρύθηκε το 2013 από πολιτικούς μηχανικούς ειδικούς στον τομέα των επισκευών και ενισχύσεων υφιστάμενων κατασκευών.

Η ΕΝΚΑ προσφέρει τις υπηρεσίες της για νεότερα και διατηρητέα κτίρια, γέφυρες και εν γένει κατασκευές υποδομών και μεταφορών, βιομηχανίες, εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, αγωγούς και υδραγωγεία, λιμενικές εγκαταστάσεις και παράκτιες κατασκευές.

Η ΕΝΚΑ συνεργάζεται στενά με μηχανικούς, μελετητές, συμβούλους, project managers, εργοταξιάρχες και παρέχει τεχνικές συμβουλές, προδιαγραφές, μεθόδους κατασκευής και εκτιμήσεις κόστους χωρίς αμοιβή.

Πείτε μας για το επόμενο project σας! Εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα. Συμπληρώστε τη φόρμα