Δίκτυο κατά της Φτώχειας

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, ιδρυτικό μέλος του ομώνυμου Ευρωπαϊκού Δικτύου (Εuropean Αnti-Poverty Network), συστάθηκε το 1990, πήρε τη νομική μορφή σωματείου το 1996 και περιλαμβάνει μέχρι σήμερα 30 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Το Ελληνικό Δίκτυο, ως μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου, συμμετέχει σε ομάδες εργασίας, συναντήσεις και σεμινάρια με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση των μελών, την ανταλλαγή εμπειριών και την ανάπτυξη συνεργασιών αλλά και την άσκηση πίεσης στα όργανα λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ.

Παρακολουθεί και αναλύει ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές καθώς και προγράμματα που επηρεάζουν τα άτομα που βιώνουν φτώχεια και αποκλεισμό.

Πείτε μας για το επόμενο project σας! Εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα. Συμπληρώστε τη φόρμα